OFFICIALS OF RUSA(Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan)

 

    1. DA: Dr. Binoy Kumar Brahma, Principal.

 

    1. Co-Ordinator: Dr. Basanta kr. Das, HoD, Chemisrtry.

 

  1. DO: Mr. Pranchis Narzaree, HoD, Computer Science.
Dr. Binoy Kumar Brahma